8mm Nisantasi Cinema Istanbul
Valikonagi Cad. Kodaman sok. Mim Plaza No:9/1 34360
Sisli - Istanbul - TURKEY
Tel : +90 212  240 30 28
Fax: +90 212  240 30 29
 
8mm Resitpasa Istanbul
Resitpasa mah. Bahar sok. No:24 34467
Sariyer -
Istanbul - TURKEY
Tel : +90 212  323 66 36
Fax: +90 212  323 66 39
 
 
8mm Resitpasa : Resitpasa mahallesi bahar sok no:24 34467 Sariyer, Istanbul - Turkey  Tel : +90 212 323 66 36  Fax : +90 212 323 66 39
8mm Nisantasi Cinema : Valikonagi caddesi kodaman sok mim plaza no:9/1 34360 Sisli, Istanbul - Turkey  Tel : 0 212 240 30 28  Fax : +90 212 240 30 29

web design visual arts new media